ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ

Оцінювання робіт учасників проводиться з 1.05 по 1.10 поточного року експертними комісіями склад яких затверджується науково-методичною радою ХОІППО, до складу якого входять спеціалісти управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, співробітники Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, керівники районних (міських) органів управління освітою та методичною службою, досвідчені педагогічні працівники, представники громадських організацій.(положення п.1.2)

Загальні критерії оцінювання конкурсних робіт:

I. Оформлення
1 Дотримання технічних правил оформлення
2 Чіткість, логічність викладу
3 Науково-теоретичне обґрунтування
4 Естетичність оформлення
II. Основні вимоги
5 Відповідність чинному законодавству
6 Актуальність
III. Розробленість
7 Цілісність
8 Дотримання принципу науковості знань, відповідність їх сучасному розвитку науки
9 Системність методів, організаційних форм і методичних прийомів
10 Розподіл завдань по етапам, результатам і термінам роботи
11 Ефективність системи та критеріїв контролю якості засвоєння знань
12 Відповідність інструментарію меті та завданням
13 Методичне забезпечення
14 Розробленість технології впровадження
IV. Результативність
15 Забезпечення нових результатів навчання заданому еталону
16 Забезпечення розвитку мислення учнів
17 Забезпечення підвищення рівня творчого потенціалу учнів
18 Керованість активністю учнів
19 Врахування рівня компетентності, вікових та психологічних особливостей учнів.
V. Перспективність і відтворюваність
20 Відсутність необхідності створення додаткових педагогічних умов
21 Оптимальність та економічність

Роботи оцінюються за 50-ти бальною системою.

Оцінюється:

1.Актуальність – 10 балів (max) -0(min);

  1. Зміст роботи:
  • Ступінь новизни (репродуктивний, адаптивно-модифікаційний, конструктивний, інноваційний) – 15 балів;
  • Науковість – 5 балів;
  • Повнота завершеність, структурованість,

відповідність темі – 5 балів;

  • Відповідність специфічним вимогам даного доробку – 10 балів;

                           = 35 балів (max) -0(min);

3.Виклад матеріалу (послідовність, логічність, грамотність і стилістика) та оформлення роботи (відповідність нормам та естетичність)- 5 балів.

Призові місця розподіляються згідно шкали набраних балів:

  • І місце – 46-50 балів;
  • ІІ місце – 41-46 балів;
  • ІІІ місце –35 -40 балів.